Akadálymentes nézet

Zsujta ivóvízminőség-javító program

Kedvezményezett neve: Zsujta Község Önkormányzata

A projekt címe: Zsujta ivóvízminőség-javító program

Szerződött támogatás összege: 31 214 991 Ft

Támogatás mértéke: 86,956521%

Tervezett befejezési dátum: 2021.11.01.

Azonosító szám: KEHOP-2.1.3-15-2017-00045

A projekt tartalma

A beruházás célja, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve határértékeknek.

Zsujtán a meglévő kút területén vízkezelő technológiát kell telepíteni, mely a kútvizekből eltávolítja a határérték feletti vasat, mangánt és ammóniumot.

A vízkezelő berendezés tervezett névleges kapacitása 30 m3/d, órai kapacitása 1,5 m3/h – 22 órás napi üzemidővel számolva. (Az átlagos víztermelés várhatóan 13 m3/d lesz.)

A tervezett technológia főbb lépései:

  • oxidáció (kálium-permanganát adagolás)
  • fázisszétválasztás kvarchomok töltetű gyorsszűrőn
  • klóros oxidáció (törésponti klórozás nátrium-hipoklorittal)
  • káros klórozási melléktermékek eltávolítása (aktívszén adszorpció)
  • hálózati fertőtlenítés (nátrium-hipoklorit adagolás)

A berendezés PLC által vezérelt, automatikus üzemű lesz. A szükséges vegyszerek adagolását is a PLC fogja vezérelni a kezelt víz hozama alapján. Szintén a PLC vezérli majd a szűrőtartályok automatikus öblítését. Az öblítése vízzel lesz lehetséges, mely a hálózatról vételezhető. Az öblítés során keletkező zagyvizek és más hulladékvizek az utcában meglévő csatornahálózatba, s innen végül a szennyvíztisztító telepre jutnak. Erre vonatkozóan az üzemeltető hozzájáruló nyilatkozatot fog adni.

A területen tisztavíz medence nem épül, a kút a technológián keresztül közvetlenül a hálózatba és az ellennyomó magastárolóba termel. A kútszivattyút a technológia hidraulikai ellenállása miatt nagyobb teljesítményűre kell cserélni.

Meg kell teremteni a kapcsolatot a meglévő magastároló és a kút működése között. Ehhez a medencébe egy folytonos szinttávadót kell telepíteni, és a jelét rádiós kapcsolattal az új vízkezelő berendezés PLC-jébe kell továbbítani, ami azután ez alapján indítani és leállítani fogja a kutat.

Ehhez a medencénél a villamos energia megtáplálást biztosítani kell.

Feladat még a kút területén az új, szakaszolható csőkapcsolatok létrehozása (kútbekötő vezetékre való csatlakozás, hulladékvíz csatorna stb.), és a szükséges térburkolatok kialakítása. Rekonstrukció nem tervezett.