Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Zsujtán.

A Zsujta Község Önkormányzata (székhely: 3897 Zsujta, Fő út 29.; adószám: 15545057-1-05) által a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című, MFP-KKE/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.05.24-én benyújtott, 3084404535 iratazonosító számon nyilvántartott, „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására Zsujtán.” című pályázat 14.999.520 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításának kezdete: 2020.10.01., még a projekt fizikai befejezése: 2020.12.11. időpontra esett.

A projekt keretében megtörtént a Zsujta községben az alapvető közfeladatok ellátása céljából a belterületi közterületek fenntartását biztosító eszközök beszerzése: 1 db METAL-FACH T-735/A – 2,5 tonnás pótkocsi légfékkel; 1 db MASCHIO GIRAFFA 185 vízszintes tengelyű nyesedékzúzó; 1 db SAMASZ PSV 251 függesztett tolólap; 1 db Front 3-pont MTZ traktorhoz; 1 db Dondi DMR 35B ároktisztító; 1 db BGF 450 U függesztett gödörfúró két fúróspirállal és 1 db TYM T-194 traktor (137 cm has alatti fűkaszával), a belterületi közterületek karbantartásának, a közparkok, a járdák, a járda melletti zöldterületek és emlékhelyek gondozásának biztosítása érdekében. Fent nevezett eszközök a következő belterületi közterületek fenntartása során kerülnek/ kerültek hasznosításra: 3897 Zsujta, belterület 27 hrsz., 31 hrsz., 39 hrsz., 63/1 hrsz., 81 hrsz., 127 hrsz., 128 hrsz., 137 hrsz. A tervezett fejlesztés szorosan kapcsolódik a Magyar Falu Program pályázati kiírásához, indokoltságát, célját, részletes szakmai tartalmát és komplexitását illetően, továbbá összhangban áll az Önkormányzat tervezett fejlesztési elképzeléseivel. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása érdekében sor került a Magyar Falu Program által előírt arculati elemeknek a megjelenítésére, 1 db Támogatói tábla, illetve 2 db Falutábla kihelyezésére.